Eksport / Import

Hva trenger vi som speditør for å hjelpe deg med å lage import/eksport?

 

For å kunne lage nødvendig tollpapirer trenger vi å få tilsendt minimum  faktura på de varene som skal inn/ut av landet.

 

På faktura må det fremgå hvem varen er solgt og kjøpt av, hvilke typer varer det er, samt verdien. Vi må også vite vekt og hvilken grense varene skal fortolles mot. Tillegg kan vi forespørre annen dokumentasjon om det skulle være nødvendig.

 

Hva er import?

 

Import er en prosedyre gitt av tollvesenet hvor varer skal importeres inn til Norge. Når en skal innføre varer finnes det ulike poster enn må håndtere. Som importør har man et ansvar for å kunne, samt overholde tollvesenets lovverk.

 

Det er ulike avgifter som skal betales og restriksjoner som skal overholdes ved innfortolling av varer. Fortollingen av selve varene kan en speditør gjøre gjennom tollvesenets elektroniske tollsystem (TVINN).

 

Hvordan foregår prosedyren?

 

Importøren tar kontakt med speditør som lager importen elektronisk gjennom TVINN. Deretter sendes referansenummer til transportøren. Den som transporterer varene er pliktig til å melde seg på den tollstasjon som skal passeres. Importøren har ikke lov til å losse bilen på bestemmelsesstedet før importen er deklarert.

 

Les mer om Import hos tollvesenet her.

 

Hva er eksport?

 

Eksport er en prosedyre gitt av tollvesenet hvor varer skal eksporteres ut av Norge. Som ved import er det flere poster som må håndteres. Her må man også kunne og overholde tollvesenet lovverk. Største forskjellen er at det som oftest ikke er avgifter å betale.

 

Hvordan foregår prosedyren?

 

En speditør kontaktes som lager eksporten ved hjelp av tollvesenets system TVINN. Vi sender eksportdokumentet til transportøren som videre viser dette på tollstasjon og får dette attestert.

 

Les mer om Eksport hos tollvesenet her.